S. No.

Subject

Name of Faculty

1

English

Sh. Subhash 


2

Hindi

Smt. Vidyawati 


2

Math  

Sh. Sandeep 

Sh. Rahul


3

Economics   

Sh. Hemant 


4

Geography

 Sh. Anup Singh

Sh. Anil

Sh. Munish


5

History                       

Sh. Bahadur 


6

Sanskrit

Sh. Dharam Singh


6

Computer

Sh. Dinesh


7

Commerce

Mr. Ramniwas

Ms. Jyoti

Mrs. Poonam

Mr. Bijender Singh                                 

8

Sociology

Mr. Muthra Singh